top of page

Etiske retningslinjer

  • Du er i fokus

  • Ved første session får du at vide, hvorvidt jeg er den rette til at hjælpe dig, hvad der skal til og hvilke resultater du kan forvente af behandlingen

  • Jeg henviser til autoriserede sundhedspersoner, f.eks. læge eller andre alternative behandlingsformer, når der er grund hertil

  • Jeg stiller udelukkende ind på det, du kommer med samt årsagen til, at det er opstået hos dig

  • Jeg healer kun, når du har givet tilladelse. Forældre skal give tilladelse til healing af deres barn, og jeg stiller ikke ind på andre personer

  • Jeg har tavshedspligt

  • Via min uddannelse bruger jeg mit fag, som jeg er kvalificeret til, og tager ikke andre behandlingsformer i brug 

  • Jeg skriver journal så jeg derved kan hjælpe dig bedst muligt

  • Du har mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med din behandling via Healer-Ringen

Se desuden Healer-Ringens etiske regler for god klinisk praksis som jeg følger

Værdier

Næstekærlighed 

Min vigtigste opgave er at sprede kærlighed og nærvær omkring mig. Derfor valgte jeg at blive healer. 

Jeg ønsker at hjælpe dig til at mærke dit hjertes ro og blive mere kærlig overfor dig selv, så du trives. Des mere vi alle kan handle ud fra hjertet, des mere kærlig en verden vil vi leve i.  

 

Ordentlighed 

Jeg møder dig, hvor du er og sætter den nødvendige tid af til at hjælpe dig. Jeg er ærlig ift., om jeg mener, jeg kan hjælpe dig, og hvor meget der skal til. Jeg går med dig hele vejen, indtil du kan selv. Healing er ikke wellness, og det skal ikke være en stok. 

Ordentlighed går også ud på, at du kan regne med, at mit arbejdsmæssige håndværk er i orden. At jeg har tilstrækkelig viden og uddannelse til at hjælpe dig. At jeg skriver journal, betaler skat og er medlem af en brancheforening. 

Tillid

Jeg har tillid til dig som klient; til at du vil have det bedre og er klar til de forandringer, der skal til. Jeg har tillid til, at der er en dybere mening og læring i de processer, som du  gennemgår. 

Jeg har tillid til, at der sker det i en session, der skal ske. Tillid til mine samarbejdspartnere ”på den anden side” og til, du får netop den healing, du har brug for.

Min tiltro til mine samarbejdspartnere viser sig f.eks. ved, at jeg fortæller om de ting, der bliver vist - også selvom jeg ikke altid selv først forstår det. Det viser sig næsten altid at være en nøgle ind til et dybere lag i de problematikker, du står i. 

Tilliden til healingen betyder bl.a., at jeg ikke altid kender healingens fulde indhold. Healingen rækker udover det, som jeg i min menneske-bevidsthed kan forstå. -Dvs., at du kan blive hjulpet i flere aspekter, end det der bliver italesat. 

Jeg har tillid til, at der er brug for mig netop der, hvor jeg er. 

bottom of page